Vil spille inn ny Bond-film i Norge

Tirsdag ble det kjent at elleve søkere har meldt seg i kampen om innspillingsstøtte. Dette skjer gjennom insentivordningen for film som gir 25 prosents refusjon av utgifter for internasjonale filminnspillinger i Norge. Av de elleve søkerne er det ett prosjekt som bare er navngitt som «B25».

Les mer