Rapporten som endret alt

Runar Kjørsvik trodde ikke sine egne øyne da han leste rapporten. Ingenting av det han hadde tenkt om sin egen personalsak, var virkelig: Da «RK», eller Runar Kjørsvik, leste konklusjonen i rapporten, kjente han at det knyttet seg i magen.

Les mer