Krigsskipet som krasjet og sank

VG har knyttet sammen sjøkart og dybdedata for å lage 3D-modellen av havbunnen og området rundt kollisjonen. Posisjonene for båtene er plottet ved hjelp av AIS-data fra Marinetraffic.com og radarbilder VG har fått tilgang til.

Les mer