Datatilsynet mener forsvarsministeren ikke forstår seg på personvern

Forsvarsministeren svarer at man i arbeidet med ny lov har vært svært opptatt av balansen mellom sikkerhet og personvern.

Les mer