Ber folk flytte dersom dei ikkje held ut nattevåk på grunn av høg musikk

Det luktar bensin og våt asfalt på bensinstasjonen i Ørsta ein haustlaurdag. Her møtes unge menn med gamle, nedsenka bilar og breie dekk – og med musikkanlegg det går gjetord om.

Les mer