Var ikke «usynlig» hele veien – her skrudde KNM «Helge Ingstad» på signalene

Da KMN «Helge Ingstad» seilte gjennom den sterkt trafikkerte gjennomfartsåren ved Måløy, var det med AIS-signalene på. Men de ble ikke skrudd på da de kjørte inn i gjennomfartsåren ved Bergen. Krigsskipet KNM «Helge Ingstad» hadde onsdag 7.

Les mer