Innvandrere, flyktninger og tall for kriminalitet

NETTAVISEN MENER: Kunnskap er nøkkelen for å forebygge kriminalitet. Derfor er det viktig å få frem hvilke grupper som står bak ulike former for kriminalitet i Norge. Noen innbiller seg at de fleste asylsøkere er kriminelle.

Les mer