Selvmord i psykiatrien

Pasient skrevet ut uten koordinert oppfølging, uten at kommunen ble varslet og uten at man sjekket om han hadde våpen. Tok livet sitt hjemme. Pasient innlagt på skjermet avdeling. Skulle ha tilsyn hvert femte minutt, men noen nattevakter lyttet kun ved døra.

Les mer