Snart må mange tusen uføre betale denne NAV-regningen

Fra og med 2015 ble det innført nye regler som gjelder uføre: Det ble fastsatt en inntektsgrense for alle som mottar eller blir innvilget uføretrygd og jobber ved siden av. Tjener man mer eller mindre enn det som er lagt til grunn for beregningen av uføretrygd, skal NAV foreta et etteroppgjør.

Les mer