Utenfor medievirkeligheten finnes fortsatt den gamle lukketheten om psykiske lidelser

Problemstillingen om «den nye åpenheten» utelukkende er et gode eller også har noen ulemper, baserer seg imidlertid på noen tatt for gitte antagelser som ikke er så opplagte som man skulle tro.

Les mer