Åpner for 11. skoleår for elever som har gjort det dårlig

Av 60.000 elever som forlater ungdomsskolen, er det om lag 8000 som har så dårlige karakterer eller har strøket i så mange fag, at videregående skoler blir svært vanskelig å gjennomføre.

Les mer