Flere hundre amerikanske soldater på norsk jord provoserer russerne

Norge hadde i utgangspunktet en avtale med USA om å la rundt 350 soldater fra US marines trene i Norge de kommende årene, men i juni inngikk regjeringen en avtale med USA om doble antallet.

Les mer