Dette er Barack Obamas estimerte formue

Tjente 20 millioner dollar mens han satt som senator og president. Nye bokavtaler, foredrag og andre investeringer skal ha spedd på nettoformuen.

Les mer