Datatrøbbel skaper problemer før stor NATO-øvelse. Skip og spesialavdelinger meldes på vei til Norge, men dukker ikke opp.

I august har man vært fortvilet i NATO over opplysninger om skip og avdelinger som er meldt på vei til Norge, men som enten ikke har dukket opp på aktuelle datoer eller har uteblitt helt. Det går frem av intern kommunikasjon mellom Forsvaret og NATO, som Aftenposten har fått tilgang til.

Les mer