«Blikking»: Alle skal trygt kunne se på hverandre

Blind vold og trusler på grunn av såkalt «blikking» er et skremmende fenomen vi har sett flere eksempler på i Oslo i de senere årene, nå sist på Hersleb videregående skole. Det skaper utrygghet i befolkningen fordi man ikke kan vite når noen bestemmer seg for at de er blitt «blikket».

Les mer