Det har aldri vært så farlig å bevege seg i byens gater til fots som nå. Det er fritt frem for lastesykler, elsykler, bysykler, tursykler …

For å gjøre det helt klart fra starten: Jeg er ikke motstander av sykler. Sykkelen er et fantastisk fremkomstmiddel. Men med den utviklingen vi nå ser i Oslos gater, er den blitt det fremkomstmiddelet som forårsaker størst irritasjon og sinne blant byens beboere. Hvorfor er det blitt slik?

Les mer