Det er ikke plass til syklistene i Dronning Eufemias gate. Hvor mange flere ulykker må til før noe gjøres?

Syklistenes Landsforening har ofte samarbeidet med Statens vegvesen for å gjøre det enklere og tryggere for det norske folk å velge sykkelen. Dette er noe vi mer enn gjerne fortsetter med. Samtidig er det vår plikt som talerør for syklister å melde ifra når samme etat ikke leverer.

Les mer