EU vil ha milliarder fra Norge til ny grensestyrke

En ny styrke på 10.000 væpnede grensevakter skal forhindre ulovlig innvandring til Europa. Norge bes bidra med både penger og personell. En hjørnestein i EUs innsats for å få kontroll over innvandringen. Det er EU-kommisjonens egen merkelapp på den nye grensestyrken.

Les mer