Populismens grunnsteiner

Vestens politiske system er under press. Hva skjedde? Andre verdenskrig viste verden hvordan det totale sivilisasjonssammenbrudd så ut. Europa lå i ruiner, men fascismen var beseiret. Dette gjorde noe med folk flest.

Les mer