Norge fløy 2820 oppdrag og slapp 588 bomber. «Et par av dem skled av målet»

Det er professor Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen som forteller dette til Aftenposten. Han har tidligere analysert det norske bidraget i Libya-krigen, og oberstløytnanten var også innkalt som ekspertvitne for utvalget som nå har evaluert den norske innsatsen.

Les mer