MDG slår ring om asylsøkeres rettigheter

På nytt kommer saken om tilbakekall av statsborgerskap opp i Stortinget. Både Miljøpartiet De Grønne og SV ønsker at slike saker skal behandles i domstolene og at det må være en foreldelsfrist. Det har hun helt rett i.

Les mer