EMD: Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak

Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak, konkluderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en enstemmig dom. Saken ble fremmet av en norsk romkvinne, med påstand om krenkelse av retten til familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin datter.

Les mer