Riksadvokaten skal avgjøre gjenopptakelse i Søviknes-saken

Statsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten sier til NRK at de vil starte behandlingen av saken så snart de mottar prosesskrivet fra jentas advokat en av de nærmeste dagene. Han opplyser at Riksadvokaten vanligvis avgjør slike saker innen 30 dager.

Les mer