Psykiske lidelser rammer skjevt. En stadig større del av helsetilbudet forbeholdes de rike.

Siden 1. januar i år har nordmenn kunnet få offentlig støtte til fysioterapi. Slik direkte tilgang til helsetjenester sparer pressede fastleger for tid, og gir pasientene større ansvar og mer valgfrihet. Vi er på overtid for å innføre en tilsvarende modell for psykologer.

Les mer