Å bli «nesten henrettet»

Sanbergs Trumpske retorikk, hans angrep på den frie pressen – og ikke minst hans lefling med begrep som at Letnes er «henrettet av pressen» bør møte motbør og oppfølgingsspørsmål, uavhengig av partitilhørighet og ståsted i innvandringsdebatten.

Les mer