Tørken kan gi milliardskader

Det viser en ringerunde avisa Nationen har gjort til landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i de ulike delene av landet. Den totale erstatningssummen er så langt beregnet til å bli på 1.083.700.000 kroner for skade på korn, grovfôr, frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Les mer