Alt klart for flere amerikanske soldater i Norge

Formalitetene er nå ryddet av veien for at antallet amerikanske soldater i såkalt rotasjonsbasert trening i Norge kan økes til 700 og ordningen forlenges. Hensikten med utvidelsen og videreføringen av ordningen er økt samtrening mellom norske og allierte soldater i Norge.

Les mer