Norske bønder bør ikke få milliard-gavepakke

Tørkesommeren har ødelagt avlingene mange steder i landet, og mange bønder vurderer nå å slakte deler av besetningen i frykt for fôrmangel senere på høsten og i vinter. Hvor store de økonomiske tapene blir, er usikkert.

Les mer