Per Sandbergs forhold til og ferie med Miss Iran 2013 er pikant. Det er også en potensiell sikkerhetsrisiko

Hun deler en artikkel om at UDI nå gjennomgår tusenvis av saker for å undersøke muligheten for tilbakekallelse av opphold i Norge, og representerer regjeringen og sitt partis syn.

Les mer