Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen ved å overby lokale bønder i utlandet for så å selge det dyrt til desperate bønder i Norge. Den verste tørken på over 70 år har denne sommeren rammet store deler av norsk landbruk.

Les mer