PST vurderer om norsk selskap har brutt regler overfor Russland

Bakgrunnen for undersøkelsene er at selskapet Titania Kronos har transportert mineralet ilmenitt fra Rogaland til den russisk-annekterte Krim-halvøya. Det norske utenriksdepartementet har etter nøye vurdering valgt å sende saken om transporten over til norsk påtalemyndighet.

Les mer