Wenche (63): – Fikk angst av møtet med Nav

Wenche Crogh (63) var assistent på en skole, man kan ikke fortsette i jobben. Årsakene er mange. Nakkeskade og migrene med hyppige anfall. I tillegg til psykiske problemer. Hun har søkt om arbeidsavklaringspenger, men fått avslag.

Les mer