Stenger Sørenga sjøbad

Tunnelarbeid med Follobanen kan forårsake kloakkutslipp ved Sørenga sjøbad to netter i juli. – NULL-TOLERANSE for KLOAKKUTSLIPP i Oslofjorden! Skaff tank-båter! Kommunens varsler om utslipp av inntil 720.000 liter kloakk de nærmeste dagene grunnet tunnelarbeid for Follobanen.

Les mer