Kina opphever lakseforbud

Siden 2015 har de tre fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag vært utestengt fra å eksportere laks til Kina, men nå snur Kina. – Dette er en ny milepæl på veien inn i det kinesiske markedet, og en kjempegod nyhet for sjømatbedriftene våre.

Les mer