Kilder til VG: NATO-land vil avvise nye pengekrav fra Trump

Norge og flere andre NATO-allierte vil ikke innfri krav fra USA om å skjerpe NATOs felles to-prosentmål. Faren for en åpen konfrontasjon med president Donald Trump på NATO-toppmøtet i neste uke er dermed stor.

Les mer