Navarsetes ansvarsfraskrivelse

Det er fint om norske toppolitikere blir flinkere til å innrømme feil. Men ikke hvis de ikke tar ansvar for feilen samtidig.

Les mer