Rigide regler som setter systemet foran enkeltmennesker fører til vaksine-sløseri

Det finnes potensielt tusenvis av fullt ut brukelige HPV-vaksiner i Norge som går ut på dato til høsten. I Bergen kommune har vi valgt å gi vaksinene gratis til sårbare kvinner i rusmiljøet. Dette mener myndighetene vi ikke burde ha gjort.

Les mer