Tjener godt og skaper gjeldsslaver

Det er dyrt å være fattig, og enda dyrere hvis du også er ressurssvak og legger forfalte regninger i skuffen. De enorme omkostningene fra pengeinnkreving skaper gjeldsslaver på løpende bånd, og ingen regjeringer har gjort noe med dette systemet de siste ti årene.

Les mer