Veien ut av de grå boksene

Hva skal man kalle en arkitektur der arkitektene sparer på nesten alle de virkemidlene de har i den historiske verktøykassa si? Arkitektur som er både fargeløs og fattigslig, og som savner menneskevennlige linjer, men som likevel popper opp landet rundt.

Les mer