Krise i Oslo: Får ikke renset drikkevannet

Ledelsen i Vann- og avløpsetaten i Oslo frykter, etter det Dagbladet kjenner til, at befolkningen må tvinges til å koke alt drikkevann dersom etaten ikke umiddelbart finner en løsning på vannkrisen som nå rulles opp.

Les mer