Festning rådhuset blir bil fri

Om det er en ting som irriterer meg så er det eliten.
Dessverre er det ikke bare en ting som irriterer meg men det hører hjemme i en annen post.

Vi har en byregjering (ja jeg liker det navnet best) som jobber for en grønnere fremtid for oss alle, eller det er det vi håper iallfall.

I sine siste eskapdaer virker det hele litt vel navlebeskuende, om ikke hele byen kan bli en bilfri så skal iallfall den delen av byen man kan se fra rådhus festningen bli et skinnende lys.

Jeg regner med at parkeringsplassene for politikerne i rådhuset kommer til å fortsette å være der, slik at politiker eliten slipper å lide for den bilfrie drømmen slik resten av Oslo må.

Jeg håper på mer helhetlig tenkning som kommer folk flest til gode, heller en propaganda løsninger for besøkende til rådhuset.

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/datoen-bestemt-slik-stenges-oslo-sentrum-for-biltrafikk/3423495532.html